Mê kong

Công ty TNHH Bê tông MÊKÔNG chuyên sản xuất bê tông chất lương cao cung cấp cho khách hàng . Công ty có hệ thống kiểm tra chất lượng đảm bảo mọi tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế với việc cấp phối bê tông thương phẩm được thiết kế bởi các chuyên gia vật liệu xây dựng có kinh nghiệm lâu năm trong nghiên cứu và thực tế về bê tông .

Chất lượng Bê tông thương phẩm luôn được chú trọng kiểm tra triệt để . Từ khâu kiểm định chất lượng nguyên vật liêu nhập vào,trong quá trình sản xuất , trôn bê tông với quy trình được giám sát chặt chẽ bởi đội ngũ cán bộ có chuyên môn đến khâu cuối cùng là giao bê tông đến công trình .

Liên hệ tư vấn & mua hàng 

Hotline : 0938 324 014

 ĐẶC ĐIỂM

Công ty TNHH Bê tông MÊKÔNG chuyên sản xuất bê tông chất lương cao cung cấp cho khách hàng . Công ty có hệ thống kiểm tra chất lượng đảm bảo mọi tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế với việc cấp phối bê tông thương phẩm được thiết kế bởi các chuyên gia vật liệu xây dựng có kinh nghiệm lâu năm trong nghiên cứu và thực tế về bê tông .

Chất lượng Bê tông MÊKÔNG  thương phẩm luôn được chú trọng kiểm tra triệt để . Từ khâu kiểm định chất lượng nguyên vật liêu nhập vào,trong quá trình sản xuất , trôn bê tông với quy trình được giám sát chặt chẽ bởi đội ngũ cán bộ có chuyên môn đến khâu cuối cùng là giao bê tông đến công trình .

Liên hệ tư vấn & mua hàng 

Hotline : 0938 324 014

 

Đối tác khác

Gọi điện SMS Chỉ Đường